VOKSENGRUPPE/TRENING

Vi har registrert en viss interesse blant voksne som ønsker å lære/delta i orientering. Vi forsøker derfor å få i gang en aktivitet for disse.
I utgangspunktet tenker vi oss en gruppe som er eldre enn «Nammo-Cup-alder» (21 år) , men om du er interessert, er det bare å møte opp selv om du er yngre. Oppover er det ingen aldersgrense.
Hva slags erfaring du har med orientering tidligere, har ingen betydning. Vi ønsker oss alt fra helt nybegynnere til tidligere o-løpere i denne gruppa.

Oppstart blir, som tidligere antydet, ONSDAG 25. APRIL KL. 18.30 på SNERTINGDAL SKOLE.

Primært er dette for å få oversikt over interessen, men vi vil også gi en del informasjon om orientering og gjennomgå litt grunnleggende teori. Litt praksis utendørs bør du også være klar for.


Publisert

i

av

Stikkord: