Valg i SIF Fotball 2016


Årsmøtet i SIF Fotball har valgt følgende nye styre, revisorer og valgkomité:


 

Funksjon Navn Periode
Leder: Hanne Fougner 2 år – Ny
Nestleder: Svein Inge K. Alund 1 år – Ikke på valg
Kasserer: Tore Ulvesveen 1 år – Ikke på valg
Sekretær: Siv Engen 1 år – Ikke på valg
Styremedlem: Marius Holmen 2 år – Ny
Styremedlem: Tom Egil Sollien 2 år – gjenvalg
Styremedlem: Mona Grøterud 2 år – Ny
Styremedlem: Jan Erik Boday 2 år – Gjenvalg
Varamedlem: Kai Øverstad 1 år – Ny

Revisorer – Revisorer velges for 1 år.
Morten Sakshaug
Knut Ivar Onsrud


Ny valgkomité
Leder: Aina Kvernsveen 1 år
Medlem: Svein Brobakken 2 år
medlem: Trond Are Lisbakken 3 år
Varamedlem: (oppnevnes av styret) 1 år


Publisert

i

av

Stikkord: