Styret i fotball innkaller til Årsmøte Søndag 11.3 17.00 på skolen

Styret i Snertingdal fotball

Innkaller medlemmer til

Årsmøte

 

Søndag 11.3.2018 Kl. 17.00 På Snertingdal skole.

SAKSLISTE:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av fremmøtte representanter
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av referent og 2 rep. til å underskrive protokoll
 6. Godkjenne sakliste
 7. Fremlegge årsrapport og regnskap 2017
 8. Behandle og godkjenne årsrapport og regnskap 2017
 9. Behandle evt, innkomne saker
 10. Vedta budsjett for 2018
 11. Valg, oppnevnelse av revisorer

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være i styret senest 18.02.18

SIF Fotball, Postbox 27 ,2838 Snertingdal

Fullstendig sakliste og nødvendige dokumenter med forslag vil være tilgjengelig på internett siden hjemmesiden fra 08.03.18.


Publisert

i

av

Stikkord: