Sportslig plan for Snertingdal Fotball 2016

Hvorfor ha en sportslig plan?

For at alle skal være klar over de grunnleggende prinsipper, holdninger og verdier som Snertingdal Fotball ønsker å ha i forbindelse med sin aktivitet. Dette vil gjøre det forutsigbart for alle parter. Planen er utarbeidet i henhold til Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Indre Østland Fotballkrets sine regler og retningslinjer.

Det vil være naturlig at en slik plan endres i forhold til ambisjoner/erfaringer. Den sportslige planen vedtas på hvert årsmøte, første gang på årsmøtet i mars 2011. Eventuelle endringer eller tillegg til planen skal sendes skriftlig til styret, senest 14 dager før årsmøtet. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

 

[gview file=»https://snertingdal-if.no/wp-content/uploads/2017/02/Sportslig-plan-2016.pdf»]


Publisert

i

av

Stikkord: