Snertingdal IF SKIs årsmøte 2014 – Innkalling/saksliste

Det innkalles til ÅRSMØTE I SNERTINGDAL IF SKI,

den 11. september 2014, på ÅSEN VELS SKIHYTTE. Kl. 19.00

Dagsorden:

Sak 1 : Konstituering

Valg av møteleder

Valg av protokollfører

Valg av underskrivere av protokollen, alle tilstedeværende, evt. to personer sammen med møteleder.

Sak. 2 : Årsberetning

Sak. 3 : Regnskap

Sak 4 : Revisors beretning

Sak 5 : Innkomne saker

Innen fristen var det innkommet en sak som ønskes behandlet på SIF SKI s årsmøte. Det gjelder: Godkjenning av «Lovnorm for idrettslag, vedtatt av idrettsstyret 28. november 2011.» Med «tillegg til lov for idrettslag i idrettslagsallianse.»  Saken er fremmet av SIF SKIs styre.

Sak 6 : Valg

Sak 7. Godkjenning av protokoll.

 

Vel møtt !

 

Hilsen

Styret i Snertingdal IF SKI


Publisert

i

av

Stikkord: