Snertingdal IF ski avholder årsmøte på Tabor søndag 26 mars kl. 18.00


Snertingdal IF ski avholder årsmøte på Tabor søndag 26 mars kl. 18.00

Saksliste for årsmøtet:

1. Åpning

2. Godkjenne de stemmeberettigete

3. Godkjenne innkallingen

4. Godkjenne sakslisten

5. Velge dirigent

6. Velge referent

7. Velge to til å underskrive protokoll

8. Årsrapport

9. Regnskap

10. Behandle forslag og saker

11.Vedta budsjett

12.Valg

Innkommende saker må være i styrets hende innen 5 mars. 2017. Fullstendig saksliste og aktuelle dokumenter blir tilgjengelig på lagets hjemmeside. Saker sendes Bjørn Egil Nordseth. Svearovegen 134. 2838 Snertingdal.

 


Publisert

i

av

Stikkord: