Snertingdal fotball Årsmøte – Søndag 26.03.17 Kl. 17.00 På Snertingdal skole.


Oppdatert 16. mars 2017 med sak 9, se nederst


Styret i Snertingdal fotball innkaller medlemmer til Årsmøte

Søndag 26.03.2017 Kl. 17.00 På Snertingdal skole.

SAKLISTE:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av fremmøtte representanter

4. Valg av dirigent

5. Valg av referent og 2 rep. til å underskrive protokoll

6. Godkjenne sakliste

7. Fremlegge årsrapport og regnskap 2016

8. Behandle og godkjenne årsrapport og regnskap 2016

9. Behandle evt, innkomne saker

10. Vedta budsjett for 2017

11. Valg.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være i styret senest 05.03.20

SIF Fotball, Postbox 27 ,2838 Snertingdal

Fullstendig sakliste og nødvendige dokumenter med forslag vil være tilgjengelig på internett siden https://snertingdal-if.no  fra 19.03.2017

 


Lagt inn 16. mars 2017

Sak 9 – innkomne forslag

 

Forslag 1           Endring i sportslig plan, treningsgrupper

Dagens tekst:
«For å få større treningsgrupper, ønsker vi at to og to aldersgrupper trener sammen. Det skal være minimum to trenere i sammenslåtte treningsgrupper. Fra sesongen 2016 skal følgende aldersgrupper trene sammen:
G7-G8
G9-G10
G11-G12
G13-G14
G15-G16

Vi skal i tillegg gi tilbud om trening til 6-åringene, men ønsker i utgangspunktet at disse ikke stiller i serie.»

Ny tekst:
I Snertingdal er det store variasjoner i antall spillere på de ulike årskull. Hvilke lag man stiller i seriespill og hvem som trener sammen vil dermed variere fra år til år. Underveis i sesongen bør det være trenerforum, som samler trenere for flere lag, slik at man utveksler erfaringer og ser på utfordringer sammen.
Videre bør trenere og lagledere på høstens evalueringsmøte planlegge treninger framover i gymsalen og Snertingdalshallen – og se på muligheter for at flere lag trener sammen.
Mange lag består av spillere fra mer enn ett årstrinn, og det bør legges til rette for at de sosiale relasjonene i lagene videreføres.
Begrunnelse:
Det viser seg at dagens tekst ikke tar hensyn til at det er store variasjoner i antall spillere på de ulike årskull.
Hvilke lag man stiller i seriespill og hvem som trener sammen vil dermed variere ut fra år til år.
Det blir firkantet og lite hensiktsmessig å detaljstyre treningsgrupper i forhold til bestemte aldersgrupper i en sportslig plan, og derfor ønsker styret å fjerne dette.


Publisert

i

av

Stikkord: