SKI Årsmøte på Tones Matbar onsdag 30. mars 2016 kl. 19.00


SNERTINGDAL IF SKI
AVHOLDER ÅRSMØTE PÅ TONES MATBAR
ONSDAG, DEN 30. MARS 2016 KL. 19.00

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av underskrivere av protokoll
6. Godkjenning av sakslista
7. Årsrapport
8. Regnskap
9. Innkomne forslag
10. Valg

Styret i SIF SKI

[gview file=»https://snertingdal-if.no/wp-content/uploads/2016/03/SIF_SKIaarsmote2016.pdf»]


Publisert

i

av

Stikkord: