SIF Fotball treningsavgift 2014


SIF Fotball treningsavgift 2014

J/G 7 Kr. 300,-
J/G 8 – 12 Kr. 600,-
J/G 13 – 16 Kr. 800,-
G 19 Kr. 1 500,-
A – laget Kr. 1 500,-

SØSKENMODERASJON:

1.barn (= eldste barn): Vanlig pris
2.barn: 25 % rabatt
3.barn: 50 % rabatt

Kontonummer SIF fotball: 2010 05 07 901

Frist for betaling: 1. juni 2014.

Styret

Husk også SIF Medlemskontingent 2014


Publisert

i

av

Stikkord: