Sakspapirer årsmøte i Fotball 2017

Årsmøte Snertingdal Fotball 2017  Snertingdal skole Søndag 26. mars 2017 kl. 17.00

 

Saksliste:

1          Åpning

2          Godkjenning av innkalling

3          Godkjenne frammøtte representanter

4          Valg av dirigent

5          Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokoll

6          Godkjenning av saksliste

7          Framleggelse av årsrapport/ regnskap 2016

8          Behandle og godkjenne årsrapport/ regnskap 2016

9          Innkomne saker/ forslag

10        Vedta budsjett for 2017

11        Valg, oppnevnelse av revisor

 

Med vennlig hilsen Styret i Snertingdal Fotball

 

Sak 7

Årsberetning/regnskap

Snertingdal Fotball

2016

 

 

Gjelder for perioden 1. januar – 31. desember 2016

 

Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag

Klubbnummer idrettens database: KL05020065

Gruppenummer idrettens database: GR05020065260

Styret har bestått av følgende personer fra 10.04.2016 – 26.03.2017

Leder: Hanne Aa Fougner                             1år – ikke på valg

Nestleder: Svein Inge Alund                         1 år – Ny

Kasserer: Tore Ulvesveen                             1 år – gjenvalg

Sekretær: Siv Engen                                      1 år – gjenvalg

Styremedlem: Mona Grøterud                      2 år – gjenvalg

Styremedlem: Tom Egil Sollien                    2 år – gjenvalg

Styremedlem: Marius Holmen                      2 år – Ny

Styremedlem: Jan Erik Boday                       2 år – Ny

Varamedlem: Kai Øverstad                           1 år – gjenvalg

 

Valgkomite fra den 08. mars

Leder: Aina Kvernsveen                              1 år – ny

Medlem: Svein Brobakken                            2 år – ny

Medlem: Trond Are Lisbakken                     3 år – ny

 

Banemannskap

Perstugguflåa:             Jonny Moen og Arne Ambjørg

Ståle Bråten, Kjell Fruseth,og Tormod Åslund (Klipping)

Skogheim:                   Tore Ulvesveen, Willy Henriksveen og Egil Linnerud

Liabanen:                    Jan Olav Valhovd

Møter/representasjon/kursdeltagelse

Styremøter i SIF Fotball

Det er i perioden avholdt 10 styremøter.

Styremøter i SIF allianse

Hanne Aa Fougner og Tore Ulvesveen har møtt på styremøter i SIF Allianse.

Årsmøte

Ble avholdt 10.04.2016 på Snertingdal skole.

Klubbdommerkurs (IØFK)

Klubbdommerkurs ble arrangert 02.05.2016 på Snertingdal Skole. Det var 6 deltagere på kurset.

 

Barnefotballkveld

Det ble arrangert Barnefotball kveld på Lindheim 19.04.2016. Litt tynt med deltagere men en lærerik opplevelse for oss som var der.

Deltager på tinget til Indre Østland Fotballkrets (Gjøvik) Siv Engen ,Tore Ulvesveen (Æresmedlem) og Marius Holmen

 

Medlemsutvikling

Aktivitetstall

Årstall Gutter/menn Jenter/damer Totalt
2010 133 41 174
2011 138 47 185
2012 104 50 154
2013 70 45 115
2014 104 44 148
       
       

Medlemstall

Årstall Gutter/menn Jenter/damer Totalt
2010 166 77 243
2011 171 92 263
2012 151 110 261
2013 109 94 203
2014 144 104 248
       
       

 

 

Aktivitet

Kick-off

Det ble avholdt kick-off  22.04.2016

Avslutning/basar

Fotballavslutning på Snertingdal Skole søndag i oktober med premieutdeling, underholdning, loddsalg og salg av kaffe og kaker. Gratis mat til barna. På basaren kom det inn ca 54000 kr.

Medlemsfest

I oktober var det fotballfest på Lindheim. Det var ca. 112 stk. som kom på festen. Dette er meget bra, og ga et lite tilskudd til klubbkassa. Vi håper på minst like mange neste år.

Sportslig

 

Det var påmeldt 10 lag i seriespill i 2016. I tillegg trente G6 og var med i Knøttiaden på høsten. Her er litt av hva lagene har vært med på.

G7: Dette laget har bestått av både jenter og gutter. Håper at flest mulig av disse blir med neste sesong også.

Trener på dette laget har vært Cato Ulvesveen og lagleder har vært Camilla Tomter.

J8: Dette laget har bestått av 8spillere.Disse spillerne har vist en skikkelig treningsiver samtidig som de har hatt full innsats på bana også. Håper at alle sammen vil bli med neste sesong også.

Trener har vært Marius Holmen og lagleder har vært Monica Nordseth. Ole Hellebust har også stilt opp som trener når det har vært behov for det.

G8:Dette laget har bestått av 6 spillere + Elias Tomter som MaskotJ

Dette har vært en flott og stabil gjeng som har spilt en kamp i uka + treninger. Det har vært mange spennende kamper.

Trener har vært Vidar Tomter og Lagleder har vært Margrethe Tomter.

G10: Dette laget har hatt en kjempebra sesong med både tap, Seier og uavgjort. De har i tillegg deltatt på Ringebu Turneringa i september der de gjorde reint bord i sin klasse. Det har vært bra utvikling på spillerne og de kan se fram til en ny sesong.

Trener har vært Espen Brobakken og lagleder har vært Anette Alund Hole og Lars Nygård.

J12: Dette laget har bestått av 14 spillere som er mellom 11-13 år. De har trent 1dag i hele vinter og de har vært veldig ivrige på treninger og i kamp. De har også deltatt på Eat move Sleep Cupen på Moelv i høst. Der var det fint vær og god stemning. Sesongen ble avsluttet med en kveld på Gjøvik Bowling der de koste seg med Pizza og brus og selvsagt Bowling.

Trener har vært Tormod Ulvesveen og Bjørn Aske. Oppmann(kvinne) har vært Hege Ulvesveen med litt hjelp fra Sonja Aaslund.

G12: Dette laget har bestått av 11 spillere fra 10-12 år. De har vært flinke til å stille på treninger samtidig som de har vært konsentrerte når de driver med teknikk øvelser. Men det viktigste er at de har fått en kjempebra oppførsel både på bana og på sidelinja. De har deltatt på Eat move Sleep cupen på Moelv i høst. Der startet de med en seier mot vår nabo Biri og noen ganske jevne kamper mot Moelv og Brandbu.

Trener har vært Tor Arne Volden og Gjermund Grøterud. Lagleder har vært Valborg Ringsveen Volden.

G13: Har bestått av 11 spillere +at de har lånt med seg Sigurd, Even og Fredrik fra G12. Disse har vært til stor hjelp denne sesongen. De har hatt en bra sesong med gode opplevelser og prestasjoner

På bana. de har deltatt i Cup på Eidsvoll der de nesten gikk til sluttspillet.

Trener har vært Bjørn Remi Jensen og Lagleder Jorunn Børresen.

G14: Har bestått av 10 spillere +at de har fått lånt med spillere fra G13. Disse har vært til stor hjelp denne sesongen. De har hatt 2 treninger i uka. Sesongen har vært meget bra sportslig sett.

Trener har vært Bjarne Kvamme Felde og Kai Øverstad. Oppmann (Kvinne) har vært Line Kristin Hansen.

J16: De har hatt en god vårsesong med mange gode kamper og treninger hvor det ble levert god fotball.Årets høydepunkt var nok Santander cupen i Sandefjord. Jentene leverte god og underholdende fotball mot alle lag. 2 av kampene ble avgjort på straffespark så der var det nok spenning til siste spark på ballen. Jentene vant Bronsefinalen i B sluttspillet.

Årets sesong ble avsluttet med Bowling og Pizza på Gjøvik.

Trener har vært Tore Ulvesveen og Oppmann(Kvinne/Dame) har vært Turid Ulvesveen.

 

A-Lag: A-Laget i år har vært et samarbeidslag med Redalen. Dette har fungert veldig bra noe som også syns på resultatene. De starte vinterserien med å vinne Veronaserien. I årets 4 div endte de som nr 4 med 43 poeng. Dette resulterte i at de spiller i neste års serie som heter Kretsligaen.

Årets spiller: Vegard Jostad

Årets Toppscorer: Tor Erik Berget.

Årets assistkonge: Vegard jostad.

Trener har vært Cato Ulvesveen og Egil Skiaker.

Oppmenn har vært: Terje Pedersen og Morten Sakshaug.

 

Samtidig vil alle lag takke alle foreldre og søsken for at dere stiller opp på kamper og treninger og dugnader. Dere lager en fin ramme rundt kampene og fotballen i bygda.

 

Sak 9 Innkomne forslag 2017

 

Forslag 1             Endring i sportslig plan, treningsgrupper

Dagens tekst:
«For å få større treningsgrupper, ønsker vi at to og to aldersgrupper trener sammen. Det skal være minimum to trenere i sammenslåtte treningsgrupper. Fra sesongen 2016 skal følgende aldersgrupper trene sammen:
G7-G8
G9-G10
G11-G12
G13-G14
G15-G16

Vi skal i tillegg gi tilbud om trening til 6-åringene, men ønsker i utgangspunktet at disse ikke stiller i serie.»

Ny tekst:
I Snertingdal er det store variasjoner i antall spillere på de ulike årskull. Hvilke lag man stiller i seriespill og hvem som trener sammen vil dermed variere fra år til år. Underveis i sesongen bør det være trenerforum, som samler trenere for flere lag, slik at man utveksler erfaringer og ser på utfordringer sammen.
Videre bør trenere og lagledere på høstens evalueringsmøte planlegge treninger framover i gymsalen og Snertingdalshallen – og se på muligheter for at flere lag trener sammen.
Mange lag består av spillere fra mer enn ett årstrinn, og det bør legges til rette for at de sosiale relasjonene i lagene videreføres.
Begrunnelse:
Det viser seg at dagens tekst ikke tar hensyn til at det er store variasjoner i antall spillere på de ulike årskull.
Hvilke lag man stiller i seriespill og hvem som trener sammen vil dermed variere ut fra år til år.
Det blir firkantet og lite hensiktsmessig å detaljstyre treningsgrupper i forhold til bestemte aldersgrupper i en sportslig plan, og derfor ønsker styret å fjerne dette.
 

Sak 10 Vedta budsjett for 2017

 

Sakspapirer legges fram på årsmøtet

 

 

Sak 11

Valg, oppnevnelse av revisor

 

Sakspapirer legges fram på årsmøtet

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: