Sakspapirer årsmøte i fotball 10. april 2016


Årsmøte Snertingdal Fotball 2016
Snertingdal skole
Søndag 10. april 2016 kl. 17.00

Saksliste:
1 Åpning
2 Godkjenning av innkalling
3 Godkjenne frammøtte representanter
4 Valg av dirigent
5 Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokoll
6 Godkjenning av saksliste
7 Framleggelse av årsrapport/ regnskap 2015
8 Behandle og godkjenne årsrapport/ regnskap 2015
9 Innkomne saker/ forslag
10 Vedta budsjett for 2016
11 Valg, oppnevnelse av revisor

[gview file=»https://snertingdal-if.no/wp-content/uploads/2016/03/FotballArsmotepapirer_2016.pdf»]


Publisert

i

av

Stikkord: