SAKSPAPIRER ÅRSMØTE ALLIANSE/ALLIDRETT

Sakspapirer til årsmøte:

  • Saksliste Årsmøte 2021
  • Årsmelding 2020
  • Revidert Resultatregnskap 2020
  • Revidertbalanse2020
  • Budsjett 2021

Årsmøte innkalling: https://snertingdal-if.no/arsmote-i-sif-allianse-allidrett/


SakslisteArsmote2021

Arsmelding2020

RevidertResultatregnskap2020

Revidertbalanse20201231

Budsjett2021


Publisert

i

av

Stikkord: