Saksliste Årsmøte Håndball


Årsmøte avholdes 26.04.2022 i Snertingdalshallen kl 1830. 

Saker: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Valg av dirigent 

Sak 3: Velge protokollfører 

Sak 4: Velge to medlemmer til å signere protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne sakslisten 

Sak 7: Behandle årsmeldingen 

Sak 8: Godjenne regnskap i revidert stand 

Sak 9: Behandle forslag og saker

Innkomne saker: 

Fortsatt drift av håndball styre og håndballen i Snertingdal 

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Sak 11: Foreta følgende valg: 

11.1: Styre: 

– Leder 

Mvh

Styret


Publisert

i

av

Stikkord: