PÅMELDINGSINFO SIF ALLIDRETT 2015/2016

Opprette medlemskap:

Gå inn på følgende link: http://registrermeg.no/ViewMembers/myMemberPage.aspx?ORG=217&ID=NEW

Fyll ut følgende:
Husk å lagre for å komme videre!!

Så kommer du til MINE KJØP. Der må du FØRST velge kontingent som er en av de på listen.

Du kan ikke melde deg på allIdrett før du har betalt / valgt kontingent.

Så bekrefte og skrive inn fakturaadresse

Så kommer du hit: Velg «Du kan sjekke…»

Da kommer ti hit:
Så kommer du til påmeldingssiden ferdig utfyllt:
Og du kan melde deg på Apålogging7 pålogging6 pålogging5 pålogging4 pålogging3 pålogging2 pålogging 1pålogging2pålogging3pålogging4pålogging5pålogging6pålogging7llidrett.

Vedlagt ser du bilder av påmeldingen. Ta kontakt om noe er uklart.
Vi har stor tro på at dette blir et bra system, der vi kan formidle ut info til dere foreldre fortløpende.

Mvh
Anne Toril & Steinar


Publisert

i

av

Stikkord: