Møte Gjøvik kommune: ny plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv


Møte i Gjøvik kommune ang ny plan (revidering) for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 11/11 2015 kl. 19.00.

Skrevet av Arne Martin Røste

Undertegnede stilte i utgangspunktet for SIF Ski på møtet, men da jeg var den eneste fra Snertingdalsidretten, velger jeg å komme med en liten tilbakemelding til SIF generelt.

Møtet ble ledet av Arne Moen og Ragnhild Dunker. Det var repr. fra Vind, Gjøvik svømmeklubb, Biri Il, Gjøvik skøyteklubb, Gjøvik/lyn (2), Gjøvik hockey (2), undertegnede, og en eneste som ikke kom fra idrettslag. Rune Gjestvang fra Snertingdal Jeger og Fisk.

Det var ingen ting oppe som gjaldt Snertingdal spesielt. Men det var en god del diskusjoner vedr baneleie/halleie. Mye Gjøvik hockey/kommunen/GOA.

Idrettens Servicekontor forsvinner ganske sikkert fra og med 1/1 2016. Kommunens årlige bidrag på kr. 200.000,- er foreslått kuttet av rådmannen. Tilskuddet til lag som har egne anlegg foreslås videreført som nå, (viktig for Snertingdal), men man vet ikke hvor kuttene kommer.

Støtte til toppidrett fortsetter som tidligere. Har vært foreslått redusert av rådm. Men er opprettholdt av formannskapet. Gjelder Gjøvik Håndballklubb, Gjøvik Lyn og Ingvild Flugstad Østberg pr.nå.

Det er nå 4 års ventetid på Spillemidler. Biris Idrettshall blir dyrere enn antatt .

Planen er lovpålagt, og det er høringsfrist pr. 15/11 2015. Det virket som Gjøvik Lyn, Gjøvik Hockey, svømmeklubben og skøyteklubben ville komme med innspill til planen.

Jeg kjenner vel ikke Snertingdalsidretten godt nok, men jeg finner ikke at det var noe der som man behøver å spille inn. Jeg var der i hvert fall og denne tilbakemelding er nærmest for å dokumentere at Snertingdal ihverfall var der.

Ca 98% dreide seg om idrett, man slang innom folkehelse, Mjøspromenaden og turstier, turløyper på ski såvidt.

Pengene er de jo politikerne som skal bevilge, fordelingen er noe annen sak. Her bør man huske på at Gjøvik Idrettsråd kan være viktige.

Gjøvik, den 12. nov. 2016

Arne Martin Røste


Publisert

i

av

Stikkord: