Minner om Årsmøte 31.03.16 kl. 19.00

allIdrett

Årsmøte SIF Allidrett 2016

Snertingdal skole

Torsdag 31. mars kl 1900

 

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokoll
  5. Årsberetning
  6. Regnskap 2015
  7. Valg
  8. Aktivitetsplan – fremdrift
  9. Budsjett og investeringsplan

Oppnevnelse av revisor


Publisert

i

av

Stikkord: