Medlemskontingenten for 2016


Det er tid for å betale medlemskontingenten for 2016. Husk at alle barn med betalt medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund er forsikret når de deltar i aktiviteter i klubbens/lagets regi.

Klubben foretrekker at en melder inn hele familien. Merk betaling med navn og fødselsår for alle.

Navn mor, 1977
Navn far, 1972
Navn Barn, 2004
Navn Barn, 2001 osv

 
Kontingenten er som tidligere:
 

Familiemedlemskap
(foreldre og barn under 18 år):
kr 200
Enkeltmedlem 18 år og eldre: kr 100
Enkeltmedlem 0-17 år: kr   50

Kontonummer: 2050 32 22478

 
Betal til:
Snertingdal Idrettsforening

Betalingsfrist: 10. mars 2016


Publisert

i

av

Stikkord: