Innkalling til årsmøte i Snertingdal IF alianse 21.03.17 Kl.19.00 Sted: Snertingdal skole

Innkalling til

årsmøte i Snertingdal IF alianse

21.03.17

Kl.19.00

Sted: Snertingdal skole

 

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  1. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  1. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  1. Behandle idrettslagets årsmelding.
  1. Vedta idrettslagets budsjett.
  1. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  1. Valg

 

Vel møtt

Marius Holmen

Leder SIF alianse

 


Publisert

i

av

Stikkord: