Innkalling årsmøte i SIF allianse idrettslag


Søndag 27.03.22 avholder vi årsmøte i SIF, Snertingdal allianse idrettslag på Kjenseth kl. 19.00 og evt. deltakelse på Teams.

Saker må være sendt styret innen 17.03.22, sendes til: torjusroste@hotmail.com  

Agenda: årsberetning, valg, godkjenning av regnskap, fastsetting av kontingent, evt innkomne saker.

Mvh

Styret SIF

v/ Torjus Røste leder


Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokoll.

Sak 4: Behandling av idrettslagets årsmelding

Sak 5: Vedta neste års budsjett

Sak 6: Behandle innkomne saker og forslag

Sak 7: Behandle idrettslagets regnskapet i revidert stand

Sak 8: Valg

Sak 9: Fastsette medlemskontingent


Publisert

i

av

Stikkord: