Hovedstyret

Adresse:

Snertingdal Idrettsforening
Postboks 6
2838 Snertingdal

Konto: 2050 32 22478
Org. nr.: 983980570

Les SIF sitt medlemsblad
Sport i Fokus

SIF Allianse har følgende styret for 2018

Funksjon Hvem
Leder: Marius Holmen
Sekretær: Annette Skiaker
Kasserer: Øystein Holmen
Ski: Bjørn Egil Nordseth
Orientering: Øystein Holmen
Håndball: Christina Seegård
Fotball: Hanne Fougner
Allidrett: Anne Torill Klette
Varamedl.: Tore Ulvesveen