Styret Fotball

Fotball


SIF Fotball styret 2018

 

Funksjon Navn Periode
Leder: Hanne Fougner 2 år – Ny
Nestleder: Espen Brobakken 1 år – Ikke på valg
Kasserer: Aina Kvernsveen 1 år – Ikke på valg
Sekretær: Sølvi Jægersborg 1 år – Ikke på valg
Styremedlem: Mona Grøterud 2 år – Ny
Styremedlem: Fredrik Sandvik Haganæs 2 år – gjenvalg
Styremedlem: Elisabeth Sørensen 2 år – Ny
Styremedlem: Nicklas Hoffsbakken Helli 2 år – Gjenvalg
Varamedlem: 1 år – Ny