Politiattest i SIF Fotball

Om Politi attest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Krav om politiattest i SIF Fotball

 1. Hent ferdig underskrevet skjema «Bekreftelse på formål med politiattest» i kiosken til fotball (se bilde av skjema under)
 2. Fyll ut «Navn på person som har behov for politiattest» og «Fødselsnummer«
 3. Scann skjema  «Bekreftelse på formål med politiattest», feks ved å ta  bilde med din mobil
 4. Logg inn på Politet side om attest
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
 5. Velg «Frivillige organisasjoner» både for kategori og formål (se bildet under)
 6. Last opp scann/bilde av skjemaet «Bekreftelse på formål med politiattest«
 7. Når politattesten er mottatt skal den vises frem til :XXXX
  Representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
  SIF Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
sif_attest
Skjema: Bekreftelse på formål med politiattest. Kan hentes i kiosken til fotball

 
 

sif_attest2
Søknad om attest: Velg Frivillige organisasjoner, og last opp scannet dokument

Med vennlig hilsen

Styret i SIF Fotball