Fotball Kampverter og kioskvakter

Fotball

Kioskvakter

Kioskvaktene gjør en veldig viktig dugnadsinnsats. Ettersom de fleste bare er innom kiosken en gang eller to i løpet av året, så er det utarbeidet en sjekkliste, som gjør det enklere å huske alt man skal gjøre. Denne sjekklista må man huske å krysse av på, og signere.

Viktig: De som skal stå i kiosken skal ha med 2 liter vaffelrøre og møte 45 min før kampstart. Lagleder/trener har nøkkel og låser opp og igjen kiosken.

Stengerutiner: Det er desidert flest oppgaver i det kiosken skal stenges.De som åpner kiosken må ofte åpne tidlig, 45 min før kampstart, men får trøste seg med at de slipper å stenge. Unntaket er når det kun er ett lag som har hjemmekamp – da må det laget ha hele kioskvakta.

A-kamper: Møte 1 time før kampstart – kioskvaktene er en del lengre enn andre. Kan være lurt å ha folk som bytter underveis.

 

Kampverter

Viktig: Møter 45 min før kamp – hente vest i kiosken (finnes til høyre for inngangsdøra, ulike størrelser)
Alle foresatte skal være kampverter etter tur.
I alle hjemmekamper i barne- og ungdomsfotballen skal det være kampverter, der målet er å skape gode rammer og positiv opplevelse for alle som møter opp på klubbens hjemmekamper.
Kampvertene får en vest som gjør de lett synlige, og de skal være blide og hyggelige, og ta godt i mot gjester.

Oppgaver:

  • Ønske motstander og dommer velkommen
  • Fortelle motstanderens lagleder og andre at toalett er inne på skolen ved garderobene. Hvis noen trenger tilgang til toalettet – hent nøkkelkortet i kiosken og lås opp.
  • Sørge for at spillere/trenere/lagledere står på den ene langsida, og at tilskuerne står på den andre siden av banen.
  • Bidra til Fair Play hilsen før og etter kampen og være tilstede under hilsen.
  • Gi positiv oppmerksomhet til foreldregruppene fra begge lag.
  • Avslutte med å ønske gjestene velkommen tilbake.

Vær positiv – positivt engasjement smitter!
Tenk på følgende: Hvordan ønsker vi å bli møtt når vi kommer på bortekamp?

Etter kampen: Få med folk til å flytte mål vekk fra banen – sørge for at noen ser over banen for søppel.

 

Orden på og rundt banene

Det forventes at spillere og foresatte hjelper til å holde orden på og rundt banene, men det er lurt hvis kampverten er den som tar initiativ!
Etter kamper og treninger: Se over banen og innbytterbenkene.
Kast eventuelt søppel i søppelkassene.
På bløte dager blir en del gress sparket opp. Laget som har spilt bør da se over banen.
Har det løsnet mye, så legg gresset tilbake og tråkk det til. Er det mange nok som gjør det sammen, så tar det bare to minutter – og det er viktig for banen!

Hjelpe til med å flytte mål:
Hvis målene står igjen på banen er det helt nødvendig at målene flyttes etter at kampene er over. Både fordi vi ikke skal bruke banen utenom kamper og at det letter arbeidet for banemesterne når det skal klippes og merkes.

Parkering:

Av sikkerhetsmessige grunner skal all parkering skje på grusbanen, lærerparkeringa og drosjeplassen.
IKKE ved kiosk eller ved bommen mot skolen eller andre plasser.