Fotball Foreldrevettregler

Fotball

Foreldrevettregler (i henhold til NFFs anbefalinger)

 1. Møt opp til kamp og trening – barna ønsker det
 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare dine kjente
 3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk!
 4. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen
 5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene!
 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det
 7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
 11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
 12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier