Endringer i aktivitetsplan Allidrett frem til jul

Info vedr Allidrett
Pga arrangement på skolen 27. november vil Allidretten bli avlyst denne datoen.
Det har tilkommet uforutsette hendelser vedr skolen som gjør at det blir endringer i
programmet 20. november. Se info for hver gruppe.
Gruppe 1
Grunnet stengt basseng 20. og 27. november, blir det vanntilvenning for gruppe 1 på
følgende datoer:
13/11, 8/1 og 15/1 – ny aktivitetsplan for vinter 2015 kommer.
20/11 vil det bli uteaktivtet for gruppe 1. Ta med hodelykt hvis du har. Møt opp i uteklær
etter vær.
Svømmeressurser:
Cato Ulvesveen
Thea Slotnæs
Camilla Tomter
Hanne Holmen
Marianne Haugen
Stine Brobakken
Anette Skiaker
Gunn/Jan Tore Alund
Lene Tomter
Martine Skiaker
Bodil Andreassen
Maiken Grøterud – livredder
Ronny Fruseth – livredder
Til foreldre i gruppe 1
Vanntilvenning krever flere voksen ressurser og litt andre regler. Viktig at dere prater med
ungene deres om dette før timen.
Regler:
1. Ikke spring i bassengområdet eller garderoben.
2. Hopping i bassenget foregår kun mellom to gule kjegler som vil bli satt opp.
3. Ta hensyn til de andre barn og ikke sprut på hverandre.
Dette vil vi at dere foreldre gjør før timen begynner:
1. Alle tar med armringer og badehette
2. Foreldrene har ansvaret for at ungene går på do, dusjer og står klare med armringer på kl
17.00.
3. Alle venter i garderoben og vi går sammen ut i bassenget.Det skal minst være 1 voksen på 2 barn. Alle voksne er velkommen til å delta i bassenget. De
som er oppført på listen over, sa seg villig til å delta ved oppstart av Allidrett. Bekreft deres
deltakelse til kontaktperson Silje så fort som mulig, slik at vi har kontroll!
Si i fra om barnet deres ikke kommer pga voksen ressurser til Silje Blichfelt 95843455.
Gruppe 2:
Aktiviteten foregår som planlagt 13. og 20. november på Trimsenteret.
Dersom du ikke kommer, meld fra til kontaktperson. Ole Seegaard 95981601
Gruppe 3:
13. november – Turn som planlagt i grymsalen
20. november – Uteaktiviteter. Møt opp i uteklær etter vær.
Dersom du ikke kommer, meld fra til kontaktperson. Ann Kristin 94819869
Vi takker for en fin og innholdsrik oppstart med mange friske og glade unger. Vi ser frem til
andre halvår av Allidrett. Plan for aktivitetene vinter/vår 2015 er under utarbeidelse. Info om
dette kommer før jul.
God jul!
Hilsen Anne Toril og Steinar


Publisert

i

av

Stikkord: