DEKNING AV STARTKONTINGENTER ETC. SIF ORIENTERING

Det er jo ikke så mange som møter på årsmøter og får med seg vedtak som gjøres der. Nå som o-sesongen er i gang, er det kanskje en del som lurer på hva som dekkes av startkontingenter etc. på løp og samlinger. Dette er reglene som gjelder for 2018 i SIF Orientering:

Klubbens dekning av startkontingent:

  • Klubben dekker startkontingent fullt ut for løpere under 21 år (t.o.m. D/H 19-20)
  • For løpere f.o.m. 21 år dekker klubben kr 50,- pr. løp
  • Startkontingent på NM og Hovedløp dekkes fullt ut.
  • Klubben dekker IKKE etteranmeldingsgebyr som løperen selv kan lastes for.

Dekning av leirer og samlinger:

  • For løpere under 21 år dekker klubben minimum 50 % av egenandeler på samlinger forhåndsgodkjent av styret. (Fortrinnsvis samlinger i regi av Mjøs-O/O-krets samt O-landsleir)

Styret KAN forhåndsgodkjenne  dekning utover 50% til samlinger etc.

Egenandeler for løpere f.o.m 21 år innkreves ved sesongslutt.

Det er ikke gjort vedtak om dekning av reisekostnader særskilt, men praksis er at klubben ikke dekker reisekostnader. Avvik fra dette må forhåndsgodkjennes av styret. (Ved egenandeler til samlinger etc. er som regel reisekostnader inkludert)

MERK at alle krets-, nasjonale- og internasjonale løp har gebyrer for påmeldinger etter den ordinære påmeldingsfristen. Disse gebyrene dekkes altså IKKE av SIF Orientering. Det er derfor viktig at dere følger med på påmeldingsfristene for de enkelte løp,

All informasjon vedr. løp etc finner du på:

http://eventor.orientering.no/Events

 

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: