Bruksanvisning hjemmeside


Denne siden inneholder beskrivelse av:

  • Hvordan legge inn lenke i innlegg
  • Hvordan legge inn bilde på fremsiden og Facebook lenke
  • Hvordan laste opp et bilde til hjemmesiden

Hvordan legge inn en lenke i innlegg

Under vises hvordan du kan legge inn en lenke fra teksten din, til en ekstern side, for eksempel til klikk her

UG_lage_lenke
Hvordan legge inn bilde på fremsiden og Facebook lenke

Under vises hvordan du kan legge inn et bilde på første siden av SIF sin hjemmeside, og på lenken du eventuelt legger inn på Facebook

UG_bestem_fremhevet_bildeHvordan laste opp et bilde til hjemmesiden

Her er vist hvordan du kan laste opp bilder til hjemmesiden. Bildene må først lastet opp på hjemmesiden, før du kan bruke de i et innlegg.

Det er beskrevet hvordan du kan endre størrelsen på et bilde før du laster det opp. Det valget er valgfritt, men noen bilder er for store til å lastet opp. Og da må du endre størrelsen.

UG_last_opp_bilde