Årsmøter i SIF Orientering og Synnfjell OK

Årsmøte Snertingdal IF Orientering.

Det innkalles herved til årsmøte i Snertingdal IF Orientering på

Snertingdal skole, søndag 16. november kl. 17.00

 I tillegg til lovbestemte årsmøtesaker foreligger forslag fra styret i SIF Orientering om at Synnfjell OK skal oppløses, alternativt at Snertingdal IF Orientering trekker seg ut av samarbeidet i Synnfjell OK.

Denne saken vil også bli behandlet på årsmøtet i Synnfjell OK umiddelbart etter at årsmøtet i Snertingdal IF Orientering er avsluttet.

Andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/Øystein Holmen i hende innen 3.november.

 

Årsmøte i Synnfjell OK.

Det innkalles herved til årsmøte i Synnfjell OK på

Snertingdal skole, søndag 16.november kl. 18.00

 I tillegg til lovbestemte årsmøtesaker foreligger forslag fra Snertingdal IF Orientering om at Synnfjell OK oppløses.

Forslaget om oppløsning har flg. begrunnelse:

Synnfjell OK ble stiftet den 15.5.1996 med formål å organisere de aktive løperne i Torpa OL, Nordre Land OL og Snertingdal IF Orientering. Hovedhensikten var å skape et større miljø blant de aktive, samt mulighet til å stille lag i stafetter og andre lagkonkurranser. I løpet av de senere årene er Nordre Land OL blitt nedlagt, og aktiviteten i Torpa O-lag har vært nærmest fraværende. Helt unntaksvis har løpere fra Torpa OL deltatt i terminfestede beløp. På Torpa OL sitt årsmøte i høst, ble det dessuten vedtatt å oppløse Torpa OL og opprette en orienteringsgruppe i Torpa IL. Da gjenstår kun SIF Orientering av de opprinnelige klubbene som samarbeidet i Synnfjell OK.

I praksis har det i de siste årene også kun vært løpere fra SIF Orientering som har deltatt i terminfestede løp for Synnfjell OK.

I tillegg kommer at regelverket er blitt myket opp, slik at det nå er mulig å stille blandingslag i alle stafetter og lagkonkurranser bortsett fra mesterskap. Et samarbeid om dette og andre o-aktiviteter er derfor fullt mulig, og særdeles ønskelig, uten at vi holder liv i et nærmest «dødt» idrettslag.

Synnfjell OK har ingen egen økonomi ettersom de samarbeidende klubbene har dekket kostnadene for «sine» løpere. Klubben har heller ingen anlegg eller andre eiendeler.

Styret i SIF Orientering foreslår derfor at Synnfjell OK oppløses, og at samarbeidet mellom SIF Orientering og Torpa IL Orienteringsgruppa evt videreføres i mer uformelle kanaler.

Andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/ Øystein Holmen i hende innen 3. november.

 

 

 

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: