ÅRSMØTE SIF ORIENTERING

Minner om årsmøte i SIF Orientering på Kjenset

SØNDAG 14. MARS KL 17.00

Med tilviste plasser vil vi kunne avvikle møtet ihht smittevernanbefalingene, men det blir også mulig å delta på møtet via Teams, dersom noen skulle ønske det.

PÅMELDING: Vi ber om at ALLE som ønsker å delta på årsmøtet, enten ved frammøte eller på Teams, melder seg på innen lørdag 13. mars. Påmelding via e-post eller SMS til Hanne Holmen.

hanne.holmen@oppland.org eller 977 59889

ÅRSMØTEPAPIRER er vedlagt dette innlegget


Publisert

i

av

Stikkord: