Årsmøte SIF Allidrett

Årsmøte SIF Allidrett 2017
Snertingdal skole
Onsdag 29.3.17 mars kl 19.00

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokoll
5. Årsberetning
6. Regnskap 2016
7. Valg
8. Aktivitetsplan – fremdrift
9. Innkommende saker

Velkommen.

Mvh
Styret


Publisert

i

av

Stikkord: