Årsmøte Orientering på Snertingdal skole Søndag 25.2 17.00

ÅRSMØTE SNERTINGDAL IF ORIENTERING.

Vi minner om årsmøte i Snertingdal IF Orientering på Snertingdal skole

Søndag 25.2 kl, 17.00

Det blir enkel servering og litt o-prat i tillegg. Håper mange har lyst til å ta en tur.

Årsmøtepapirer er sendt til registrerte medlemmer

 

 Snertingdal IF orientering

 ÅRSMELDING 2017

 Styret har dette året bestått av:

Leder:                                                             Øystein Holmen

Nestleder:                                                       Unn Mette Klopbakken

Kasserer:                                                         Erik Hasli

Sekretær:                                                        Anita Stenseth

Leder rekrutterings- og treningskomiteen:    Espen Roland

Styremedlem:                                                Ingebjørg Felde

Varamedlem:                                                  Frode Ødegårdstuen

Styrets virksomhet

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter og 24 saker er behandlet.

Frode Ødegårdstuen har vært innkalt til ett møte som leder for valgkomiteen, men meldte forfall.

Pr 31.12.17 er det registrert 85 medlemmer.

 

Representasjon

Mjøs-O kontakt:                    Espen
Representant SIF styre:          Øystein
Kretstinget:                             Øystein
Idrettsrådet:                           Øystein

Øystein og Anita deltok på KlubAdmin kurs 28. mars.
Unn Mette og Anita deltok på temamøte på NTNU 20. november.
Espen har deltatt på trenerkurs del 1.

Økonomi

Regnskapet viser et underskudd på kr 93.146,- som tilsvarer kostnaden til nytt kart.
Det vises til eget regnskap fra kasserer.

Arrangement

Jeger og fisk har fått innføring i kart og kompass, opplegget ble kjørt sammen med to vanlige treninger.
12. juni ble det arrangert opplegg på skolen for 7. – 8. klasse. Hanne, Erik og Øystein deltok her.
Det ble kjørte Råtass opplegg, i tillegg til sprintstafett og opplegg med kjegler på grusbanen.
På ettermiddagen ble det arrangert sprintstafett. Værgudene var ikke helt på vår side denne dagen,
men innsatsen var det ikke noe å si på.

Sportslig innsats/løp 2017

 Årets sesong startet allerede før påske, hvor noen av klubbens løpere deltok i Vårspretten og Solrenningen 8. og 9. april. Sesongens siste løp var Marsipanløpet 29. desember.

O-ringen ble i år arrangert i Arvika 22.- 28. juli. Hele 19 deltakere fra Snertingdal stilte til start her.

Det er mange år siden vi stilte med en så stor delegasjon på 5-dagers. Ekstra moro var det at vi fikk med flere som ikke hadde deltatt på O-Ringen tidligere. For «ferskingene» ble det en del nytt å sette seg inn i, blant annet busstransport, startrutiner, utedusj og kvelds- og morrastell utendørs sammen med mange andre. Etter et par dager var nok de fleste inne i alt det nye. Det ble mye hyggelig samvær både på samlingsplass og ved langbord ute på kveldene. En fellesmiddag klarte vi også å få til. Vi kan vel alle være enige om at vi fikk ei flott og innholdsrik uke i Arvika – og heldigvis for oss så slo ikke værmeldingen til J

Nammo-Cup: Vi har hatt flere løpere med i Nammo-Cup denne sesongen. Her ble det tre sprint trøyer til Snertingdal ved Ruth Bratlien, Mathias Engen Boday og Lars Wallin. Ni løpere fikk deltakerpremie.

Det er registrert 254 enkeltstarter denne sesongen. 33 ulike løpere har deltatt på løp.
Klubbens løpere har deltatt i 43 ulike orienteringsløp (treningsløp er ikke medregnet).
Unn Mette topper løpsstatistikken med 32 starter.
Førsteplassene denne sesongen fordeler seg som følger:

 

Unn Mette Klopbakken – Fjelldilten – D45
Anita Stenseth – Våronnløpet – D 40 AK
Anita Stenseth – Myrtrampen – D 17 AK
Ylva Slotnæs Lyshaug – KM mellom Gjø-Vard – D 11-12 N
Thea Slotnæs – KM sprint Gjø-Vard – D 17 C
Thea Slotnæs – KM mellom Gjø-Vard – D 17 C
Erik Hasli – KM lang Ringsaker – Direkte B

 

 Rekruttering/treninger

Sesongen startet opp med informasjon/trening den 5. april på Snertingdal skole. Det var bra oppmøte og en del nye ansikter også. På våren startet vi med to treninger sammen med Allidrett og deretter to treninger sammen med Jeger og Fisk. Første utendørstrening 20. april, som vanlig med en del snø i terrenget.

Vi ordnet en avtale slik at vi kunne komme på GTR treninger for utøvere mellom 13 og 20 år, noe som ga mulighet til å komme ut i terreng så vidt før oppstart på Nammo Cup løp. I egen regi ble det gjennomført 11 treninger fra og med oppstarts møte/trening inne den 5. april, til og med siste trening før sommerferie den 26. juni.

Etter sommerferien startet vi treningene 17. august og fikk til sammen 7 treninger på høsten, til og med avslutning/klubbmesterskap den 28. september på Kjenset. Det er som vanlig den harde kjernen som er igjen på slutten av sesongen, men også litt flere voksne deltagere denne gangen, det er positivt.

Oversikt over årets treninger:

05. april Snertindal Skole, informasjon/trening, 18 stykker
20. april Snertindal Skole, trening sammen med allidrett, 28 stykker
27. april Snertindal Skole, trening sammen med allidrett, 28 stykker
04. mai Snertindal Skole, trening sammen med jeger og fisk, 6 stykker
11. mai Elvedalen, trening sammen med jeger og fisk, 18 stykker
15. mai Snertingdal skole, 14 stykker
22. mai Orgelfabrikken, 10 stykker
29. mai Elvedalen, 6 stykker
11. juni Øvre Snertingdal, Liaplassen, 6 stykker
19. juni Øvre Snertingdal, Liaplassen, 3 stykker
26. juni Øvre Snertingdal, Liaplassen, 5 stykker
17. aug Snertingdal sentrum, 12 stykker
24. aug . Øvre Snertingdal, Liaplassen 7 stykker
31 aug Øvre Snertingdal, Bergum 4 stykker
07. sep Øvre Snertingdal, Bergum 10 stykker
14. sep Øvre snertingdal, Flatsjøen/Lunken 14 stykker
21. sep Øvre snertingdal, Liaplassen 7 stykker
28. sep Kjenset, avslutning 18 stykker

Kart

Det nye Flatsjøen kartet er nå ferdig tegnet. Kartet er laget etter den nye internasjonale kartnormen ISOM2017. Kartet er på 8 km² med en kostnad på ca 130.000,-.

 

SIF Orientering

Regnskap 01.01.17 – 31.12.17 / Budsjett 2018 

R 2017 R 2016 B 2017 B 2018
Klubbtøy, m.m. 7850,00 260,00 15000,00 0,00
Utstyrspakke – rekrutt 500,00 1000,00 0,00 0,00
Sponsorinntekter 6500,00 5000,00 3000,00 7000,00
Andre tilskudd 31998,00 44982,00 30000,00 70000,00
Egenandel startkont. 0,00 13335,00 18000,00 22000,00
Medlemskontingent 4400,00 1750,00 4000,00 5000,00
Dugnad / loddsalg 0,00 1450,00 12000,00 0,00
Grasrotandelen 8165,09 13146,00 10000,00 10000,00
Diverse inntekter 0,00 2270,22 0,00 0,00
Renteinntekter 1880,72 6885,80 3000,00 1000,00
SUM INNTEKTER 61293,81 90079,02 95000,00 115000,00
Materiell 4547,78 13440,97 15000,00 15000,00
Rekruttpakker 6147,00 0,00 6000,00 0,00
Klubbtøy, m.m. 17172,00 1050,00 25000,00 0,00
Kart 95000,00 1905,00 125000,00 50000,00
Tidsskrifter 0,00 1310,00 1000,00 1000,00
Kurs / oppdatering 0,00 1525,00 1000,00 0,00
Startkontingenter 17985,00 30475,00 30000,00 20000,00
Lagskontingent, mm 2580,00 3120,00 5000,00 5000,00
Rekruttering / Mjøs-o 10000,00 6000,00 10000,00 10000,00
Forsikring 831,40 0,00 2000,00 1000,00
Gebyrer 176,66 0,00 0,00 200,00
SUM UTGIFTER 154439,84 58825,97 220000,00 102200,00
OVER-/UNDERSKUDD -93146,03 31253,05 -125000,00 12800,00

 

 

 

SIF Orientering

Balansen – 2017

Pr. 31.12.2017 Pr. 31.12.2016
DnB NOR  2010.44.62767 284380,83 347544,45
DnB NOR  2010.27.09331 26277,63 59228,04
Totens Sparebank  2050.40.09689 0,00 0,00
Totens Sparebank  2050.40.09670 2968,00 0,00
Kasse 0,00 0,00
Underskudd 2017 93146,03 0,00
SUM 406772,49 406772,49

 

 

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: