ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS KL. 18.00 PÅ SKISTUA

ÅRSMØTE/ORGANISERING AV IDRETTEN I SNERTINGDAL

Det avholdes årsmøte i Snertingdal IF (Allianse) TORSDAG 30. MARS KL. 18.00 PÅ SKISTUA (ved Granumsdammen)

Vanlige årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes behandlet , må meldes til Torjus Røste innen 26. mars. E-post: torjusroste@hotmail.com

Vi ønsker også en prat om organiseringen av idretten i Snertingdal, og oppfordrer alle som har interesse og synspunkter på dette til å møte.

Spesielt oppfordres ALLE styremedlemmer og tillitsvalgte forøvrig som nå er valgt på årsmøtene i SIF Fotball, SIF Håndball, SIF Orientering og SIF Ski til å møte.

BOMPENGER for møtedeltagere dekkes og betales direkte til vegselskapet av Snertingdal IF. Det oppfordres selvfølgelig til samkjøring


Publisert

i

av

Stikkord: