Årsmøte innkalling SIF Håndball


Snertingdal IF håndball ønsker velkommen til årsmøte i
Snertingdalshallen 26.04.22 kl.18.30. Saker et medlem ønsker
behandlet på årsmøte må sendes styret senest 12.04.22 til lene-haa@hotmail.com.

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én
uke før årsmøtet på Snertingdal IF sin hjemmeside og Snertingdal IF
håndball sin facebookside.

Mvh styret


Publisert

i

av

Stikkord: