ÅRSMØTE I SIF ALLIANSE/ALLIDRETT

ÅRSMØTE I SIF ALLIANSE/ALLIDRETT.
Det avholdes årsmøte i SIF Allianse/Allidrett søndag 30. mai. (Se vedlegg)
Foreløpig sted og tid er Kjenset kl. 17.00
Endelig om tid og sted vil bli lagt ut sammen med sakspapirer.
Det blir også mulighet for å delta via nett.
Vi håper flere vil vise sin interesse ved å delta på årsmøter. Det er her dere bør fremme deres meninger om idretten i dala.


SIF_arsmote_2021


Publisert

i

av

Stikkord: