Årsberetning Ski 2014/2015


ÅRSBERETNING SNERTINGDAL IF SKI  2014/2015

Styret har bestått av: Leder Bjørn Egil Nordseth, nestleder Steinar Lyshaug, sekretær Arne Martin Røste, kasserer Mai Tove Sveum, styremedlemmer Ståle Bråthen, Siv Kirkeby Hasli, Niklas Grøterud. Varamedlemmer Harald Sveum og Torjus Røste.

Valgkomite: Camilla Tomter, Mari Nordseth og Vidar Tomter.

Revisorer: Per Ruud og Per Gunnar Nordseth.

Sportslig leder: Hans Kristian Nordseth.

Dette året har det vært avholdt 3 styremøter og 19 saker har vært behandlet. Det har vært hyppig kontakt styremedlemmene imellom, og div saker er behandlet og avgjort uten  styremøte. Dog slik at styremedlemmene hele tiden har vært involvert og holdt underrettet. Vi har i ett tilfelle møtt i Gjøvik Idrettsråd. Hans Kr. Nordseth var vår repr. på Skikretsens ting. Vi har vært representert i SIF hovedstyre, fortrinnsvis ved leder, men også ved vararepr.

Klubbrenn/lysløyperenn: I vinter (2015) klarte vi å avvikle 8 renn, innkl  klubbmesterskap. 92 forskjellige personer deltok – en klar tilbakegang fra tidligere år. 22 gikk alle renn. Det var i alt 449 starter. Ca 150 premier/medaljer ble delt ut på sesongavslutningen på Snertingdal skole den 12. april 2015. Pølser, brus, kaffe og kaker ble spandert på de frammøtte.

Snertingdalsrennet ble avviklet lørdag, den 28. februar 2015. Det startet 54 løpere i ordinære turrennklasser og 11 i ungdomsklassene. En tilbakegang fra i fjor, men fortsatt et akseptabelt deltakerantall sett i forhold til tilsvarende lokale renn. Klassevinnere fra SIF Ski Peder Elias Nordseth, Kristoffer Skolseg, Hilde Brobakken og Martin Aalseth. I TRIM-klassen deltok 22 stk. En framgang fra siste år.

Rennet ble også i år arrangert i samarbeid med Åsen Vel og det ble greit avviklet. En liten utfordring var at flere i sekretariatet var nye. For øvrig var som vanlig mange engasjert i arrangementet som ble dratt i land på en god måte. Et flott program med bra med sponsorer bør også nevnes. TDs rapport var   utelukkende positiv.

Organisert trening. Torjus Røste har også i år fungert som lagets hovedtrener, med god hjelp av Geir Engen og Øyvind Strand. Noen færre har deltatt på treningene i år enn de foregående år. Men en stamme på 10-11 løpere har deltatt jevnt og trutt og en 5-6 andre mer tidvis. Også i år har disse treningene vært i nært samarbeid med SIF Orientering.

Siste helga i nov. avholdt vi treningssamling på Spåtind med god deltakelse av utøvere og gode bidrag fra foreldre.

Vi har også i år vært med i samarbeidsprosjektet Gjøvik/Toten Langrenn. Karen Amalie Nordseth, Kristine Søreng Engen og Agnethe Hasli har deltatt jevnlig på GTL samlingene og også samlinger i kretsens regi. SIF Ski har også vært vertskap for treninger i GLT-regi.

Karen Amalie deltok også på sommerskiskolen i Espedalen. 2 kretssamlinger på Sjusjøen samt GTL samling på Skei. Agnethe og Kristine deltok også på Skei.

Kretsrenn/landsrenn: 16 stk gikk renn ute, inkl. Snertingdalsrennet. Alt i alt 98 starter. Dette er omtrent det samme som i fjor.

Karen Amalie og Peder deltok på flest renn ute, h.h.v. 20 og 18 renn. Karen Amalie var også denne sesongen vår beste løper. Blant mange gode prestasjoner kan trekkes fram flere i sprint. I prologen på hovedlandsrennet slo hun bl.a. henne som vant hele rennet. Et fall i kvartfinalen ødela for et godt sluttresultat. Hun vant også Madshussprinten, tok 3. pl i  KM. 3. pl i Åsliasprinten kan også nevnes. Agnethe var uheldig og ble skadet i vinter og gikk få renn.

På Madshusstafetten ble Lars Wallin og Peder Elias Nordseth  nr. 5 av nærmere 50 lag ! Lars ble nevnt i fjorårets årsberetning som en som hadde hatt stor framgang, denne har fortsatt i år og han fikk også en seier på kretsrenn. Det samme har André Brobakken. André, Vegard Brobakken og de som er nevnt foran er de som har gått flest renn, med jevnt gode resultater.

Vi gjorde også noen spede forsøk på å få i gang samtreninger for voksne/turløpere – uten å lykkes. Nå er Redalen IL på banen med et opplegg som våre løpere kan bli med på.

Sportslig leder har vi også hatt på plass i år. Hans Kristian Nordseth påtok seg dette vervet og vi oppfatter at det har vært krevende, men at det har fungert bra.

Turrenn/voksne løpere. Også i har har Rune Hansen og Geir Atle Engen vært de som hyppigst har deltatt på renn. Begge har oppnådd flere gode resultater. På Birkebeineren hadde vi flere løpere som hevdet seg godt. Lagets leder, Bjørn Egil Nordseth oppnådde det beste resultatet med ei tid på like over 3 timer.

Løyper. Gjøvik kommune med løypekjører Bjørn Egil Nordseth har også i år bidratt med flotte løypeforhold til enhver tid.  Vi har også i år hatt en avtale med kommunen om maskinpreparering av lysløypa til onsdagsrennene. For øvrig foregår det betydelig dugnadskjøring både med lagets egen scooter som Terje Pedersen betjener og Kjetil Brobakken med egen scooter. I år hadde vi en liten utfordring idet Snertingdal Skole bl a bruker våre løyper ekstra mye på onsdager. Dette er vi positive til, men vi ønsket fortsatt at Gjøvik kommune skulle maskinpreparere  løypene denne dagen. Preparering samtidig som en masse elever brukte løypene var uaktuelt. Vi kom her fram til en god løsning for begge parter, og skolen har skriftlig gitt en svært positiv tilbakemelding om samarbeidet med SIF Ski.

Allidrett for de aller yngste utøverne har også kommet i gang dette året. Vi er selvsagt en del av.

Klubbavtale ble i vinter inngått med Torshov Sport. Vi brukte relativt mye tid på saken. Valget vårt falt på nevnte sportsforretning, i konkurranse med Sport I CC.

Annet.  Vi prøvde oss med en bytte/salgskveld for brukt idrettsutstyr. Dette ble dessverre ikke noen stor suksess. Et smørekurs v/Hans Kristian Nordseth ble ganske bra besøkt. Synd at ikke enda flere så seg anledning til å delta, da kurset var meget godt og informativt lagt opp og gjennomført.

Økonomi: Iflg opplysningene som foreligger er vår økonomi fortsatt solid. Vi har brukt mest penger på de yngre aktive løperne. Så som treningssamling og dekning av startkontingenter på renn ute. Vi har leid løypeprepping fra kommunen for ca. 12.000,-. Lys i lysløypa f.eks. beløper seg til ca. 10.000,-. Salg av kornband brakte gode kroner i kassa. Ellers vises det til posten regnskap.

 

OPPSUMMERING: 

En jevnt bra sesong både sportslig og økonomisk. Snertingdalsrennet ble avviklet på en grei måte. Det ble jobbet godt i forkant av rennet bl a med å skaffe sponsorer.  Det ble avviklet 8 renn i lysløypa  og   en sesongavslutning med premieutdeling og servering hvor mange møtte opp. Karen Amalie Nordseth må nevnes som den løper som har oppnådd best prestasjoner, i bra konkurranse med flere andre løpere i Snertingdal IF Ski.  Til slutt må nevnes dugnadsinnsatsen fra en lang rekke personer, som tross alt er avgjørende for at vi klarer å holde dette igang.

 

Styret i Snertingdal IF Ski,  mai 2015

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: