Måned: april 2022

  • Saksliste Årsmøte Håndball

    Årsmøte avholdes 26.04.2022 i Snertingdalshallen kl 1830.  Saker:  Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  Sak 2: Valg av dirigent  Sak 3: Velge protokollfører  Sak 4: Velge to medlemmer til å signere protokollen  Sak 5: Godkjenne innkallingen  Sak 6: Godkjenne sakslisten  Sak 7: Behandle årsmeldingen  Sak 8: Godjenne regnskap i revidert stand  Sak 9: Behandle forslag og saker Innkomne saker:  Fortsatt drift…