Styret Ski

Ski


SIF SKIs styre 2014/2015

 

Funksjon Hvem
Leder: Bjørn Egil Nordseth
Svearovegen 134, 2838 Snertingdal
917 37 735    bjenords@hotmail.com
Nestleder: Steinar Lyshaug
Nøssvegen 17 A, 2838 Snertingdal
996 37 311
Kasserer: Mai Tove Sveum
Austdalfeltvegen 112, 2838 Snertingdal
954 94 713
Sekretær: Arne Martin Røste
Tordenskjoldgt. 8 B, 2821 Gjøvik
415 87 286    arne.martin.roste@hotmail.no
Styremedl.: Siv Kirkeby Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Ø. Snertingdal
920 97 729
Styremedl.: Ståle Bråthen
Snertingdalsvegen 1406, 2838 Snertingdal
951 01 164
Styremedl.: Niklas Fossumstuen Grøterud
Snertingdalsvn. 1982 B, 2838 Snertingdal
920 93 240
Varamedl.: Harald Sveum
Austdalfeltvegen 112, 2838 Snertingdal
930 38 944
Varamedl.: Torjus Røste
Snertingdalsvn.  2812,  2839 Ø. Snertingdal
922 60 508

 

Funksjon Hvem
Hovedtrener: Torjus Røste
Snertingdalsvn. 2812, 2839 Ø. Snertingdal
922 60 508
ass.trenere: Geir Atle Engen
ass.trenere: Øyvind Strand
Sportslig leder: Hans Kristian Nordseth, Svearovegen 135, 2838 Snertingdal,
976 93 094    hknordseth@hotmail.com
Løpsleder Snertingdalsrennet: John Olav Toppen/Tom Rune Engen
Kontaktperson Snertingdalsrennet: Geir Atle Engen
95 96 03 50    Geir-Atle.Engen@gjovik.kommune.no