Styret Fotball

Fotball


SIF Fotball styre 2016

 

Funksjon Navn Periode
Leder: Hanne Fougner 2 år – Ny
Nestleder: Svein Inge K. Alund 1 år – Ikke på valg
Kasserer: Tore Ulvesveen 1 år – Ikke på valg
Sekretær: Siv Engen 1 år – Ikke på valg
Styremedlem: Marius Holmen 2 år – Ny
Styremedlem: Tom Egil Sollien 2 år – gjenvalg
Styremedlem: Mona Grøterud 2 år – Ny
Styremedlem: Jan Erik Boday 2 år – Gjenvalg
Varamedlem: Kai Øverstad 1 år – Ny